Tohoku Fukushi University

現在行っている社会的活動等

基本情報

氏名 工藤 健一
氏名(カナ) クドウ ケンイチ
氏名(英語) Kudo Kenichi

開始年月

2019/06

事項

生活経済学会 東北部会運営委員会 委員